Toedrachtonderzoek

Flexibiliteit in personeel is voor Schadeonderzoeksbureaus van essentieel belang.

Enerzijds wenst zij in drukke tijden voldoende kwalitatief goede arbeidskrachten te hebben, anderzijds in rustige tijden weer niet te veel.

Ook bij (tijdelijke) uitval van medewerkers door ziekte of anderszins zal het werk moeten worden opgevangen, hetzij door de eigen medewerkers, die het dan extra druk hebben, dan wel door het inhuren van een tijdelijke kracht.

Goede en gekwalificeerde Particulier Onderzoekers zijn er voldoende, maar werken deze wel volgens uw bedrijfsfilosofie en methodieken?
Ook het nakomen van de door u met uw opdrachtgevers overeengekomen Service-level Agreements kan een uitdaging vormen.

MD Recherche geeft hieraan invulling.
Voorafgaand aan een onderzoeksopdracht wordt het freelance-contract met u besproken en worden de prestatiemeetpunten, werkwijze en doorlooptijden vastgelegd.
Hier vind u een voorbeeld van een freelancecontract zoals MD Recherche dat voorstaat.