Bedrijfsrecherche

Steeds meer werknemers worden op staande voet ontslagen wegens diefstal of fraude op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers van twee grote rechtsbijstandverzekeraars, Achmea en DAS. Zij wijten de toename aan de economische crisis: werknemers komen daardoor eerder in de verleiding te stelen van de baas. Daarnaast letten werkgevers  scherper op hun personeel.

Uit cijfers van Achmea Rechtsbijstand blijkt dat het aantal ontslagen door diefstal en interne fraude met ruim 13 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. DAS zag het aantal ontslagen op staande voet de afgelopen drie jaar met bijna een kwart toenemen. Volgens de rechtsbijstandverleners vormen de ontslagzaken op staande voet maar het topje van de ijsberg. Vaak wordt besloten de arbeidsovereenkomst ‘in onderling overleg’ te beëindigen.

Wij verrichten onder andere de volgende diensten:

  • Fraude onderzoek
  • Controle Buitendienstmedewerkers
  • Corruptie/Bedrijfsspionage
  • Interne diefstal (verduistering)
  • Merkenrecht – het doen van proefaankopen  – Pseudo koper
  • Onrechtmatig/ frauduleus ziekteverzuim
  • Achtergrondonderzoek / Pre-employment screening van uw personeel
  • Schending geheimhoudingsplicht
  • Schending concurrentiebeding
  • Oplichting onderzoek
  • etc.

sitestat

Discretie en kwaliteit vormen de basis voor onze bedrijfsrecherche diensten. Op het gebied van bedrijfsrecherche doen wij verschillende onderzoeken, zoals onderstaand weergegeven:

Soorten bedrijfsrecherche onderzoek:
-Fraude onderzoek
-Buitendienstcontrole
-Frauduleus ziekteverzuim
-Huurfraude
-Concurrentiebeding overtreding
-Pre-employement screening
-Verhaalonderzoek

Bewijs bedrijfsrecherche onderzoek rechtsgeldig:
Met een vergunning van het Ministerie van Justitie voor het uitoefenen van onderzoeken  kunnen wij zowel het bedrijfsleven, gemeenten, de advocatuur en de verzekeringsmaatschappijen bedienen op het gebied van bedrijfsrecherche. De particuliere onderzoekers in dienst bij ons bedrijfsrecherche bureau hebben een ruime ervaring in verschillende onderzoekspecialismen en zijn allen in bezit van het wettelijk vereiste particulier onderzoeker diploma. Op deze manier kan het verkregen bewijs van ons bedrijfsrecherche bureau gebruikt worden in een rechtszaak en hierin van doorslaggevende betekenis zijn.

Bedrijfsrecherche onderzoek aanvragen:
Voorafgaand aan een bedrijfsrecherche onderzoek verzoeken wij u eerst per e-mail of per telefoon uw case met ons te bespreken (020-233 1436). Wij zullen u dan een kostenopgaaf doen  aan de hand van het soort onderzoek en van de verwachtte onderzoekskosten een aanbetalingsbedrag met u afspreken.