Tarieven

De ervaring leert dat het bedrag dat geïnvesteerd wordt in een onderzoek zich doorgaans dubbel en dwars terugbetaald. Is het niet financieel, dan is het wel emotioneel. In sommige gevallen zijn de kosten zelfs te verhalen op de wederpartij of in te brengen als buitengerechtelijke kosten.

Bedrijfsrecherche

De kosten voor een onderzoek verschillen per onderzoek en ingezette technische middelen. Vooraf worden dan ook afspraken met u gemaakt over de te plegen inzet en kosten daarvan en wordt een kostenplafond ingesteld. Als de kosten boven dat bedrag uit dreigen te komen wordt direct overleg met u gevoerd. Ter indicatie kunt u uitgaan van een uurtarief tussen de € 65,00 en € 120,00 exclusief BTW.

Prive-detective

De kosten voor een prive-detective onderzoek verschillen per onderzoek en ingezette technische middelen. Vooraf worden dan ook afspraken met u gemaakt over de te plegen inzet en kosten daarvan en wordt een kostenplafond ingesteld. Als de kosten boven dat bedrag uit dreigen te komen wordt direct overleg met u gevoerd. Ter indicatie kunt u uitgaan van een uurtarief tussen de € 65,00 en € 120,00 exclusief BTW.