Partneralimentatie onderzoek

Een alimentatie onderzoek heeft als doel het bewijzen dat uw ex-partner weer samenwoont als zijnde gehuwd of een arbeidsbetrekking heeft. Wanneer u partneralimentatie betaalt en het vermoeden heeft dat dit onterecht is kunt u het nu laten onderzoeken! Een alimentatie onderzoek bestrijkt meestal een langere periode en bestaat uit meerdere onderzoeksdelen. Tijdens het onderzoek blijven wij in nauw overleg met u werken om zo het beste resultaat te krijgen.

Hoe begint een partneralimentatie onderzoek:
Meestal beginnen wij met het in kaart brengen van een volledige week en daarnaast nog enkele ‘prik’ dagen verspreid over enkele weken. Meestal wordt het partneralimentatie onderzoek begonnen met het constateren wie elke avond de woning ’s avonds binnen gaan en wie daar ’s ochtends vandaan vertrekken. Verder zal (ook na ontvangen informatie van opdrachtgever) door ons worden geprobeerd vast te stellen dat de ex-partner voordeel heeft bij de nieuwe situatie / dan wel een economische eenheid vormt met de nieuwe partner.

Vergaren van bewijs:
Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten, zoals het samen doen van boodschappen, houden van vakantie, familiebezoek, gebruik van eigendommen van elkaar en dergelijke in kaart te brengen. Tevens kunnen wij aan de hand van de volledige personalia nagaan of het adres waar vermoedelijk wordt samengewoond ergens wordt vermeld. Hiermee wordt niet de basisadministratie bedoeld, maar zaken als parkeervergunning, adres bekend bij werkgever, uitkeringsinstantie, bank en dergelijke. Daarnaast zal door ons getracht worden te bewijzen dat er sprake is van een affectieve relatie. Dit krijgt bijvoorbeeld concreet vorm wanneer wij de personen hand in hand zien lopen of dat dit tot uiting komt in verklaringen van derden.

De verklaringen zijn eventueel te verkrijgen door na afronding van de observatie een buurtonderzoek te houden bij het adres waar de personen nu samenwonen en het adres dat door één van de partijen als feitelijk woonadres wordt opgegeven.

Partneralimentatie onderzoek aanvragen? 
Voorafgaand aan een partneralimentatie onderzoek verzoeken wij u eerst per e-mail, per telefoon of bij voorkeur middels intakegesprek uw case met ons te bespreken. Wij zullen u dan een kostenopgaaf doen en aan de hand van het soort onderzoek en verwachtte onderzoekskosten een aanbetalingbedrag met u af te spreken. U krijgt tijdens en na afronding van het onderzoek een factuur met uren specificatie volgens de opgegeven uur- en kilometerkosten. Elke factuur dient binnen 14 dagen te zijn betaald.

Bel voor meer informatie: 020-233 1436